கடலும் கண்ணாடித் தொட்டியும்!

கடலில் உள்ள மீன்கள் கண்ணாடித் தொட்டியை காதலிப்பதை போன்றது என்னைப் போன்ற விவசாயி மகன்களின் மென்பொருள் தொழில்நுட்ப வேலை! -குமரேசன் செல்வராஜ் 

பாமரனும் படித்தவனும்!

மனிதன் பாமரனாய் இருந்த வரை முதலாளியாக இருந்தான் பட்டதாரி ஆனபின்பு தொழிலாளியாகவும் கொத்தடிமையாகவும் உள்ளான்… – குமரேசன் செல்வராஜ்   

தந்தையிடத்தும் தாய்மை!

தந்தை ஒரு புத்தகம் – அதில் தாய்மை ஒரு செய்யுள் அவை எளிதில் புரிவதில்லை! – குமரேசன் செல்வராஜ்    

நான் கெட்டவனை கொண்ட நல்லவன்‬…

எல்லா நல்லவனுக்குள்ளும் ஒரு கெட்டவன் இருக்கிறான்.. எல்லா கெட்டவனுக்குள்ளும் ஒரு நல்லவன் இருக்கிறான்… நேரம் வரும்போது இரண்டும் வெளிபடுகின்றன.. – குமரேசன் செல்வராஜ்

Don’t be good

Being Good is also a MISTAKE Now a days People think you are FAKE

When I Stop

“I don’t STOP when I’m Tired, I STOP when I’m DONE”

More than Facebook

  Giving attention to the known friend May give more like & sharing than FACEBOOK! -குமரேசன் செல்வராஜ்  

என் கல்லூரி!

கல்வி பயிலும் காலம் வரையில், துள்ளித் திரியும் எங்கள் விழியில், கண்ணீரைக் கண்டதில்லை தென்றல் சாட்சி..!!!  

பணம்

பணத்துக்காக வாழ்கை அல்ல வாழ்க்கைக்காக தான் பணம்! -குமரேசன் செல்வராஜ்  

Be true to yourself

Being TRUE to YOURSELF is better than Being a liar Just to IMPRESS Everyone..   -குமரேசன் செல்வராஜ்  

விலைமதிப்பற்றவை

தேவையின் போது கிடைக்காத எந்த ஒரு பொருளும் விலைமதிபற்றதல்ல! -குமரேசன் செல்வராஜ்