கடலும் கண்ணாடித் தொட்டியும்!

கடலில் உள்ள மீன்கள் கண்ணாடித் தொட்டியை காதலிப்பதை போன்றது என்னைப் போன்ற விவசாயி மகன்களின் மென்பொருள் தொழில்நுட்ப வேலை! -குமரேசன் செல்வராஜ்  Advertisements

பாமரனும் படித்தவனும்!

மனிதன் பாமரனாய் இருந்த வரை முதலாளியாக இருந்தான் பட்டதாரி ஆனபின்பு தொழிலாளியாகவும் கொத்தடிமையாகவும் உள்ளான்… – குமரேசன் செல்வராஜ்   

நான் கெட்டவனை கொண்ட நல்லவன்‬…

எல்லா நல்லவனுக்குள்ளும் ஒரு கெட்டவன் இருக்கிறான்.. எல்லா கெட்டவனுக்குள்ளும் ஒரு நல்லவன் இருக்கிறான்… நேரம் வரும்போது இரண்டும் வெளிபடுகின்றன.. – குமரேசன் செல்வராஜ்

பணம்

பணத்துக்காக வாழ்கை அல்ல வாழ்க்கைக்காக தான் பணம்! -குமரேசன் செல்வராஜ்