கடலும் கண்ணாடித் தொட்டியும்!

கடலில் உள்ள மீன்கள்

கண்ணாடித் தொட்டியை காதலிப்பதை போன்றது

என்னைப் போன்ற விவசாயி மகன்களின்

மென்பொருள் தொழில்நுட்ப வேலை!

-குமரேசன் செல்வராஜ் 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s