கடலும் கண்ணாடித் தொட்டியும்!

கடலில் உள்ள மீன்கள்

கண்ணாடித் தொட்டியை காதலிப்பதை போன்றது

என்னைப் போன்ற விவசாயி மகன்களின்

மென்பொருள் தொழில்நுட்ப வேலை!

-குமரேசன் செல்வராஜ் 

Advertisements