கடலும் கண்ணாடித் தொட்டியும்!

கடலில் உள்ள மீன்கள் கண்ணாடித் தொட்டியை காதலிப்பதை போன்றது என்னைப் போன்ற விவசாயி மகன்களின் மென்பொருள் தொழில்நுட்ப வேலை! -குமரேசன் செல்வராஜ்  Advertisements