தோல்வி நிலையில்லை

manasu1_2539885gவாழ்க்கை என்னும் வெற்றிடத்தில்

தோல்விகளும் அவமானங்களுமாய் குவியும்போது

மனம் தளராதே..

அவைகள் நிரம்பி வழியும்போது தான்

வெற்றி என்னும் வற்றாத நதியாய் பெருக்கெடுத்து ஓடும்..

                                                                                       – குமரேசன் செல்வராஜ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s