பாமரனும் படித்தவனும்!

download

மனிதன் பாமரனாய் இருந்த வரை முதலாளியாக இருந்தான்

பட்டதாரி ஆனபின்பு தொழிலாளியாகவும் கொத்தடிமையாகவும் உள்ளான்…

– குமரேசன் செல்வராஜ் 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s