நான் கெட்டவனை கொண்ட நல்லவன்‬…

எல்லா நல்லவனுக்குள்ளும் ஒரு கெட்டவன் இருக்கிறான்..
எல்லா கெட்டவனுக்குள்ளும் ஒரு நல்லவன் இருக்கிறான்…
நேரம் வரும்போது இரண்டும் வெளிபடுகின்றன..

– குமரேசன் செல்வராஜ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s