என் மனதில் நீங்காத இடம்பெற காரணமென்ன என் தோழி!

Childhood friendஎங்கோ பிறந்த என்னுள்

உனக்கான இடம் பெற்றதன்

காரணம் என்ன தோழி!

ஏழு நாட்கள் பார்த்திருந்த போதிலும்

பழகவில்லையே ஏன் தோழி!

பணி முடிந்த மறுநாளோ துயிலெழுப்பி

பணி கொடுக்கும் ஒருவனின்

நோக்கம்தான் என்ன தோழி!

அதை முடிக்கும் இடத்தில நீ

இருந்தது எப்படி என் தோழி!

அறிமுகமே அன்றுதான் ஆனபோதிலும்

ஆயிரம் ஆண்டின் உறவை

உன் விழி உணர்த்தியதன்

நோக்கமென்ன என் தோழி!

பிரிவென்ற ஒன்றை ஒரு போதும்

உணர்த்தாமல் நீ இருக்க

காரணமென்ன என் தோழி!

ஆண்டாண்டு காலம் கடந்தாலும்

என் மனதில் நீங்காத இடமொன்றை

உனக்காக மிகசிறப்பாய்  நான் வகித்தது

எப்படி என்று என்னை நானும்

கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் தோழி!

 

– குமரேசன் செல்வராஜ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s