ஆயிரம் உறவிருந்தும் அனாதையானேனடி என் அன்புச்சகோதரி!

0f7b1316319961a1665dee35c6e69db7a8ce7e4eநாளெங்கும் உன் நினைவில்

நான் வாழும் காலமடி!

நினைவெல்லாம் நிஜமாக

நிஜமெல்லாம் நினைவானதடி !

காலமென்னும் கரைபொருள்

காற்றிலே கரைந்து போக

கண்முன்னே தோன்றுதடி – நம்

குழந்தை பருவம் !

தத்தித்தவழும் வயதிலே

தாய்மை பாசம் தந்தவளே!

ஆண் என்னும் பிறவியாலே

அன்பைக் காட்டத் தெரியவில்லையடி!

அளவற்ற அன்பு அங்கே

அலைமோதி கொண்டது

என் மனதில்!

அணுகுண்டாய் வெடித்ததடி கண்ணீர்

உன் பிரிவால் என் கண்ணில்

ஆயிரம் ஆறுதல் கேட்டபோதும்

அடங்கவில்லையடி!

அன்புச்சகோதரி உன் குரல் கேட்டு

அடக்கிகொண்டேன்

உன் கண்ணில் நீர் தடுக்க

உள் வெம்பி அணைதொடுத்தேன்

அந்நிமிடம்!

ஆயிரம் உறவுகள் அங்கிருந்த போதிலும்

அனாதையானேனடி!

 

– குமரேசன் செல்வராஜ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s