உயர்ந்து பறந்த அக்னி சிறகு!

APJ-Abdul-Kalam let_us_sacrifice_our_today-646-163

ஆங்காங்கே வீசபட்ட பத்திரிக்கையின் பயனில்

அக்னி ஏவுகணையை இயக்கியவனே!

அண்டம் எங்கும் நம் தமிழின் பெருமையை

அமிழ்தென அள்ளி அள்ளித்தெளித்தவனே!

இம்மண்ணை எம்மண்ணும் போற்ற செய்த

எம்குல கலங்கரை விளக்கமே !

என்றும் உன் வாழ்வை இளைங்கனுக்கென

அர்ப்பணித்து அளவில்லா அறம் செய்தவனே!

எண்பது வயதிலும் இளைஞன் நீ

உன் சொற்கள் அனைத்தும் முழக்கமிடும் தீ!

கண்களை மூடி காண்பதள்ள கனவு

கண் மூட விடாத லட்சியமே கனவு என்றவனே!

என்றென்றும் எழுச்சி கொண்ட உன் சொற்கள்

குழந்தைகளையும் இளைஞனையும் தாக்கும் ப்ரம்ஹசே !

உன் உடல் இம்மண்ணில் மக்கிப்போகலாம் – உன் உயிர்

அக்னி சிறகுகளாய் உயர உயர பறந்துகொண்டிருக்கும் இவ்வுலகில்!

 

 – குமரேசன் செல்வராஜ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s