அன்பின் எல்லை!

Girl Feeding Boy

ஊட்டி விட்ட ஒரு பரருக்கை சோறும்!

காட்டி விட்டது அன்பின் எல்லையை!

பட்டினி கிடந்தும் பசிக்கவில்லை!

-குமரேசன் செல்வராஜ் 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s