கல்வி

பள்ளி, கல்லூரிகளில் மட்டுமா கற்கபடுகிறது. கிடையாது ஒரு மனிதனின் கல்வி. அவன் முதன் முதலில் அழுகையினிலிருந்தே தொடங்குகிறது. கருவறையிலிருந்து கல்லறைவரை மனிதன் கற்றுகொண்டுதான் இருக்கிறான். தாயின் கருவறையிலிருந்து வெளிப்பட்ட நொடியில் அவன் காணும் முதல் அழுகை. எதற்கு இருட்டிலிருந்தா அக்குழந்தை வெளிச்சத்திற்கு வரும்போதே இதுதான் ஒளி என்பதனை உணர ஏற்படும் வலியே அழுகையின் காரணம். தவழ்ந்து பழகும்போது இரண்டாம் நிலையை அடைகிறான், பேசும்போது மூன்றாம் நிலையை அடைகிறான், மனிதருடன் பழகும்போது நான்காம் நிலையை அடைகிறான். இந்நிலையே அவனது கல்வியின் ஆழ்நிலை. இதனயே “தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு வரை” என்கின்றனர். ஓர் விசியத்தை ஓர் அர்த்தத்துடன் சொல்லலாம். ஆனால் அதனை ஏற்றுகொள்பவர் எப்படி வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஓர் கல்லூரியில் ஓர் மாணவன் வெறும் புத்தகத்தை மட்டும் படித்தால் அவன் என்று வாழ்க்கையை படிப்பான். உண்மையான கல்வி என்பது. ஒருவன் தான் இருக்கும் நிலையினை உணர்த்தி தனது வாழ்க்கையை உணரவைப்பதே உண்மையான கல்வி.

-குமரேசன் செல்வராஜ்

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s