என் கல்லூரி!

1077639_1393073257576557_2047589278_o

கல்வி பயிலும் காலம் வரையில்,
துள்ளித் திரியும் எங்கள் விழியில்,
கண்ணீரைக் கண்டதில்லை தென்றல் சாட்சி..!!!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s