சிறு பிள்ளையாய் நீ… கொடி முல்லையாய் நான் !

” சிறு பிள்ளை போல்

நீ இருக்க !

கொடி முல்லையாய் வாடுகிறேன்

உன் அன்பிற்காக !

 

-குமரேசன் செல்வராஜ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s