அன்னையே நான் கண்ட தெய்வம்!

ammaஅன்னையே நான் கண்ட தெய்வம்!

என்னை சுமந்த போதும், இடுப்பு வழியுடன் என்னை பெற்றபோது வழியினை விட நான் பிறந்த மகிழ்ச்சியே அவளுக்கு அதிகம். தெய்வம் என்பது தாயின் மறுபெயர் தான். இதனை அறியாத மூடர்கள் சிலர் பெற்றவளை வீதியில் விட்டு. செதுக்கிய கல்லை வணங்குவார்கள். அட மூடரே தாயை கடந்து தான் தெய்வம் என்பதேன் உனக்கு புரியவில்லை! பருவ காலத்தில் நீ காதில் கூட கேட்டதில்லையா “மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று.

இந்த பிரபஞ்சத்தின் உண்மையை  தெரிந்துகொள் உன் தாயின் நினைவழையில் தான் உன் மகிழ்ச்சி. ஆம் என்றும் அவளின் எண்ணம் முழுதும் உன் மகிழ்ச்சியைப்பற்றிதான். தன்னை வருத்தி உன்னை பெற்று மகிழ்ந்தவள் எந்தநிலையிலும் உனக்காக மட்டும் வாழ்பவள்.

எந்த நிலையிலும் தாயை விடாத மகனை காண்பது அரிது. ஆனால் உயிர் போகும் நிலையிலும் மகனை விடாது காக்கும் தாயை காண்பது மிக எழிது. இவ்வுலகில் எதனை வேண்டுமானலும் அளந்து விடலாம் தாயின் அன்பை மட்டும் அளவில் கொள்ள இயலாது. அது போல் எதனையும் தாய்க்கு ஈடாக கொடுக்க முடியாது.

தாய்க்கு கைமாறு செய்ய பிள்ளைக்கு கிடைக்கும் பாக்கியம் தான் அவளை தாங்கும் அவளின் முதிர்வு காலம். அன்றும் அவள் உன்னை வருத்த விரும்பாது உயிர்துறப்பாள். அனால் அவளின் முதிர்வு காலத்தில் அவளை ஒதுக்கும் மகனாய் சிலர் இருக்கிறார்கள் இதனை தான்  “பெற்ற மனம் பித்து பிள்ளை மனம் கல்லு” என்கிறது பழமொழி. தாயை தெருவில் விட்டுவிட்டு நீ கோவிலுக்குள் யாரை தேடுகிறாய் கடவுளையா நடமாடும் தெய்வமாய் உன்னுடன் இருந்தவளை தெருவில் விட்டபின்பு எங்கு சென்றாலும் நீ கடவுளை காண முடியாது .

தாயின் தியாகத்திற்கு இவ்வுலகமே ஈடாகுமேன்றால் அது மிகையாகது…                                                                                         அன்னைக்கு நிகர் அன்னையே தான்!

-குமரேசன் செல்வராஜ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s