நிலவாய் உன்னை கண்டேன் நிஜமாய் என்னை தொலைத்தேன்!

“நிலவுபோல் உலவ

  ஆசை இரவில்..

ஆனால் அந்நிலவே என்னை

தடுத்தது உன் நினைவை தந்து!

நிலவிலே உன்னை கண்டேன்

நிலையிலே நானாய் தேய்ந்தேன்!

-குமரேசன் செல்வராஜ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s